Zon Jongen Meisje

Medezeggenschapsraad (MR)

Als ouder kunt u meepraten en meebeslissen over onze school.
Wij hechten veel waarde aan een actieve en betrokken medezeggenschapsraad.

In onze MR zitten 4 leden.

Namens de ouders:
Annemarie
Anke

Names het team:
Anne
Marieke

Notulen

23 mei 2023
21 maart 2023
31 januari 2023
22 november 2022
20 september 2022
29 juni 2022
18 mei 2022
23 maart 2022

mr.amaliaschool@stichtingtalentis.nl