Zon Jongen Meisje

Pedagogisch klimaat

In het schooljaar 2021-2022 hebben we een belangrijke ontwikkeling als school gestart en doorgemaakt op het gebied van Sociaal Emotioneel Leren (SEL). SEL houdt in dat leerlingen kennis, gedragingen en vaardigheden aanleren en leren toepassen zodat ze beter kunnen omgaan met zichzelf en anderen. We zijn als schoolteam gekomen tot 6 gedragsverwachtingen die we hebben van een ieder in de school. We spreken deze verwachtingen aan leerlingen uit, oefenen deze met ze en helpen ze om deze buiten de oefenmomenten om om deze toe te passen in de school

● We zijn rustig in de school.
Concreet:
Je gebruikt je fluisterstem in de gang en op de trap
○ Je loopt rustig,
○ Je houdt je handen en je spullen bij jezelf,
○ Je loopt rechts, achter elkaar op de trap,
○ Je hangt je jas en (gym)tas netjes aan de kapstok. 

We werken rustig op de afgesproken plek.
Concreet:
○ Gebruik je fluisterstem op het leerplein,
○ Je werkt aan je eigen tafel,
○ Je neemt je eigen spullen weer mee en schuift je kruk netjes aan,
○ Je laat je werkplek netjes achter.
We gaan goed om met onze spullen en met die van een ander.
Concreet:
○ We ruimen alle spullen op,
○ We gebruiken spullen van anderen alleen na toestemming,
○ Als je iets rond ziet slingeren, ruim je het op,
○ Je gebruikt de spullen waarvoor ze bedoeld zijn.
We luisteren naar de leerkracht, naar elkaar en laten elkaar uitpraten.
Concreet:
○ We reageren netjes op de ander (zonder scheldwoorden) en praten rustig, ook als je er anders over denkt,
○ We laten de ander uitpraten,
○ De leerkracht bepaalt, de beslissing van de leerkracht wordt geaccepteerd,
○ We praten in het Nederlands met elkaar,
○ We respecteren het besluit van de leerkracht.
Ga met elkaar om, zoals jij ook wilt dat anderen met jou omgaan.
Concreet:
○ We blijven van elkaar af.
○ We zeggen sorry bij een ongelukje.
○ We stoppen als de ander Stop zegt.
○ Als we om hulp vragen aan een ander doen we dat op een nette manier.
○ Als we iets willen vragen aan de meester/juf of een andere volwassene doen we dit op een nette manier.
We spelen op een goede manier samen.
Concreet:
○ We sluiten niemand buiten (niemand hoeft zomaar alleen te zijn).
○ We houden ons aan afgesproken spelregels.
○ We lossen een ruzie pratend op en als dat niet lukt halen we er een volwassene bij.