Zon Jongen Meisje

Onze school

Een school is meer dan alleen een leerfabriek. De school is een democratische leer - en leefgemeenschap welke voorbereidt op de toekomst.
In een veilige omgeving ontwikkelen de kinderen een positief zelfbeeld en een eigen identiteit.
Behalve kennis en vaardigheden (het weten), krijgt de vorming van het geweten ook ruime aandacht. Waarden en normen spelen daarbij een belangrijke rol.  Respect voor jezelf, de ander en de omgeving komen terug in de lessen, activiteiten en regelgeving bij ons op school. 

Onze school gaat uit van:
Een positieve benadering.
Een aanbod op maat.
Vertrouwen en wederzijds respect.

Passend onderwijs

Steeds vaker komen kinderen die voorheen naar speciaal onderwijs zouden gaan op het reguliere onderwijs. Wij staan hier als school achter en willen ook deze kinderen bieden wat ze nodig hebben.
Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kunnen bieden. 

Wij maken daarbij onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning.
Wij gaan niet uit van de beperkingen van een leerling, maar wat de leerling nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.