Zon Jongen Meisje

Onderwijs

Een school is meer dan alleen een leerfabriek. De school is een democratische leer - en leefgemeenschap welke voorbereidt op de toekomst.
In een veilige omgeving ontwikkelen de kinderen een positief zelfbeeld en een eigen identiteit.
Behalve kennis en vaardigheden (het weten), krijgt de vorming van het geweten ook ruime aandacht. Waarden en normen spelen daarbij een belangrijke rol.  Respect voor jezelf, de ander en de omgeving komen terug in de lessen, activiteiten en regelgeving bij ons op school. 

Onze school gaat uit van:
Een positieve benadering.
Een aanbod op maat.
Vertrouwen en wederzijds respect.