Zon Jongen Meisje

AVG

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze wet wordt beschreven welke maatregelen wij moeten nemen om te voorkomen dat gegevens van u of uw kinderen bekend worden op plaatsen waar dat niet gewenst is. Zo zijn er afspraken gemaakt met alle leveraciers van de software die wij gebruiken (de zgn. verwerkersovereenkomst) en hebben wij binnen ons bestuur een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze helpt de scholen bij de uitvoering van de maatregelen en controleert ook of alles volgens de wet verloopt.

Aan ouders wordt gevraagd wat wij met beeldmateriaal van hun kind mogen. Dit gebeurt door middel van een formulier. Heeft u zo'n formulier nog niet ingevuld, dan kunt u het hier ook downloaden en op school inleveren. 

Download hier het formulier.