Zon Jongen Meisje

Documenten en protocollen

Om ouders op de juiste manier en volledig te kunnen informeren heeft de school een aantal documenten geschreven. Deze documenten zijn openbaar en delen wij graag op deze plaats met u.

Schoolplan In het schoolplan beschrijven wij ons meerjarenbeleid voor de komende 4 jaar. 
Schoolgids In de schoolgids staat de informatie van het huidige schooljaar.
Talentisplan Het koersplan van Stichting Talentis (ons bestuur) waarin het beleid en de ambities voor de komende 4 jaar beschreven staan.
Protocol ICT en sociale media In dit protocol staat beschreven hoe wij onze ICT inzetten. Ook staat hier ons beleid rond sociale media omschreven. 
Protocol halen en brengen Op deze manier willen wij de schooldag rustig beginnen en rustig afsluiten.
Medisch handelingsrotocol In dit protocol staat beschreven hoe wij omgaan met medicijn-toediening op school.
Klachtenregeling In deze regeling staat beschreven hoe wij omgaan met klachten en welke wegen u kunt bewandelen.
Vervoersprotocol Hier houden wij rekening mee als wij met kinderen op stap gaan.