Reginahof 3
5282 GC Boxtel
0411-611450
info@prinses-amaliaschool.nl
Route

Ouderbijdrage 2018 - 2019


De ouderraad heeft de ouderbijdrage voor het schooljaar 2018 - 2019 vastgesteld op 30 euro.
De bijdrage wordt gebruikt voor activiteiten zoals Kerstmis, Carnaval enz. 
Ook de schoolreis wordt hier volledig van betaald. Zonder de ouderbijdrage zouden al deze activiteiten niet mogelijk zijn.

Download hier het formulier over de ouderbijdrage en de machtiging

Ouderbijdrage 2018-2019

De uiterlijke betaaldatum is vastgesteld op 11 januari 2019