Reginahof 3
5282 GC Boxtel
0411-611450
info@prinses-amaliaschool.nl
Route

Ouderbijdrage 2017 - 2018


De ouderraad heeft de ouderbijdrage voor het schooljaar 2017 - 2018 vastgesteld op 30 euro.
De bijdrage wordt gebruikt voor activiteiten zoals Kerstmis, Carnaval enz. 
Ook de schoolreis wordt hier volledig van betaald. Zonder de ouderbijdrage zouden al deze activiteiten niet mogelijk zijn.

Download hier het formulier over de ouderbijdrage en de machtiging

Ouderbijdrage 2017 -2018

U kunt ook kiezen voor een eenmalige machtiging

De uiterlijke betaaldatum is vastgesteld op 12 januari 2018