Reginahof 3
5282 GC Boxtel
0411-611450
info@prinses-amaliaschool.nl
Route

Brede School Selissenwal


Onze school maakt deel uit van de Brede School Selissenwal. 
Binnen dit verband wordt samengewerkt met de Stichting Brede Scholen Boxtel, Buurtsportwerk,
kinderdagverblijf Kindertuin en peuterspeelzaal Pinkeltje.

Samen proberen we een doorlopende lijn te krijgen in de opvoeding en onderwijs
van kinderen van 0 t/m 12 jaar.
Er worden allerie naschoolse activiteiten georganiseerd zoals sport- en knutselactiviteiten, muziek en kleutergym.