Reginahof 3
5282 GC Boxtel
0411-611450
info@prinses-amaliaschool.nl
Route

Medezeggenschapsraad (MR)


Als ouder kunt u meepraten en meebeslissen over onze school.
Wij hechten veel waarde aan een actieve en betrokken medezeggenschapsraad. 

In onze MR zitten 5 leden.

 
               Namens de ouders:                                   Names het team:                  
 
Linda van de Wiel (voorzitter)
Minou Varscha Reijnaerdts
Yvonne Kolmans   
 
Anne van Dongen (leerkracht groep 1/2)
Marieke Haaijer (leerkracht groep 1/2)
 
                         
                          Notulen                              
 
         
             30 november
                         13 december                   
     25 januari  
     20 februari
     17 april   
29 mei
          6 november     
                


MR@prinses-amaliaschool.nl